Sąsiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje społeczne i etniczne w zachodniej Macedonii — refleksje antropologiczne

Bielenin-Lenczowska Karolina

Spis treści

Strona Wydawnictwa DiG

ISBN: 978-83-181-053-4

ss.238, il. 24

Seria Studia Ethnologica

Książka  to wynik 3–letnich badań terenowych prowadzonych przez pracowników naukowych i studentów w zachodniej Macedonii — kraju zamieszkałym przez egzystujące obok siebie  różnorodne społeczności etniczne o odmiennych zwyczajach, językach, wyznające zarówno prawosławie, jak i islam, naznaczonym napięciem politycznym między Macedończykami i Albańczykami. Obserwacje poczynione z perspektywy wspólnoty lokalnej i głównie w kontekście różnych aspektów życia codziennego ukazują, jak wielowymiarowe związki łączą przedstawicieli poszczególnych społeczności i jak płynna bywa ich tożsamość.

Autorami publikacji są antropolodzy z Polski i Macedonii

Seria wydawnicza 
Studia Ethnologica
Rok wydania 
2009