O bóstwach płodności albo o kultach fallicznych u dawnych i współczesnych

Delaure Jacques-Antoine

Strona internetowa Wydawnictwa

ISBN: 978836119052

Miejsce wydania: Kety

ss.428

Pozostałe książki z serii Biblioteka Klasyków Antropologii

Zaletą jego książki jest jej erudycyjny charakter i świadome unikanie akcentów polemicznych w wolteriańskim duchu libertyńskim, jako że tematyka, którą podjął, temu sprzyjała. Dulaure wykazał przy tym niepospolity zmysł pisarski, dzięki któremu przytaczane wręcz lawinowo fakty zaczerpnięte z naukowej literatury nie przytłaczają i nie nużą czytelnika. Przeciwnie, tę erudycyjną książkę czyta się jednym tchem.
A jaki z tej lektury może być pożytek? Ano taki, że pozwoli ona czytelnikowi zapoznać się z peryferyjną religijnością antyku i czasów nowożytnych stanowiącą ważny element kultury. Przecież kultura ta jest wielowarstwowa, a folklor jest jej częścią wyjątkowo barwną i intrygującą, bo eksterioryzują się w nim najbardziej zagadkowe meandry ludzkiej mentalności.

(fragment Wstępu prof. Mariana Skrzypka)

Komitet redakcyjny: Lech Mróz, Zofia Sokolewicz, Jerzy S. Wasilewski, Anna Zadrożyńska, Magdalena Zowczak

 

Strona serii w Bibliotece Narodowej

Seria wydawnicza 
Biblioteka Klasyków Antropologii
Rok wydania 
2009
Autor tłumaczenia 
Skrzypek Marian