Rodzina, ród, pokrewieństwo w perspektwie lingiwistyczno-antropologicznej

Bielenin Karolina

stron 261
ISBN 978-83-6663-83-2

Strona Wydawnictwa

Książka jest interdyscyplinarną próbą rekonstrukcji wizerunku rodziny i rodu w języku i kulturze polskiej XVI wieku i w tradycyjnej kulturze Słowian oraz próbą odpowiedzi na pytanie, na ile terminologia pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego odpowiada rzeczywistym rolom poszczególnych członków rodziny i relacjom pomiędzy nimi. Analizie poddano źródła literackie z XVI wieku, słowniki języka polskiego i innych języków słowiańskich oraz materiał etnograficzny z różnych obszarów Słowiańszczyzny dotyczący funkcjonowania rodziny (zwłaszcza tzw. rodziny rozszerzonej).

Okazuje się, że najistotniejsze są nie związki krwi, ale wypełnianie pewnych ról: rolą matki jest wychowywać, ojca – zapewnić rodzinie byt; dzieci – być posłusznym rodzicom, żony – być posłuszną mężowi i dobrą gospodynią, męża – nie nadużywać swojej władzy względem żony, dziadków – służyć mądrą radą itd.

Seria wydawnicza 
-
Rok wydania 
2008