Granty
Źródło Finansowania tytuł grantusortuj rosnąco Termin zakończenia
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Lokalność, przestrzeń i państwo w alpejskiej dolinie: społeczność lokalna wobec projektu szybkiej kolei (TAV) w Val di Susa

Kierownik grantu: Mateusz Laszczkowski
Wykonawca grantu: Malewska-Szalygin Anna (opiekun projektu)
30-09-2016
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Lokalne wymiary rozwoju. Badania nad nowymi formami działań rozwojowych i samoorganizacji społecznej wśród Torgutów z somonu Bułgan w zachodniej Mongolii

Kierownik grantu: Rakowski Tomasz
Wykonawca grantu: Jerzy Sławomir Wasilewski, Lech Mróz
26-05-2016
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Lokalne konteksty korzystania z serwisów społecznościowych. Studium porównawcze

Kierownik grantu: Cichocki Piotr
Wykonawca grantu: Sokolewicz Zofia
31-05-2013
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Kulturowe i społeczne aspekty konsumpcji i produkcji żywności w społecznościach lokalnych w świetle najnowszych zmian geopolitycznych. Monografia etnograficzna okolic Dąbrowy Białostockiej

Kierownik grantu: Mroczkowska Joanna
Wykonawca grantu: Zowczak Magdalena (opiekun merytoryczny)
19-09-2014
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Kultura religijna wobec zmian społecznych. Studium porównawcze społeczności lokalnych (Polska-Ukraina)

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
Wykonawca grantu: Zatorska Magdalena
08-10-2016

Kultura religijna Polaków na Ukrainie

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
01-02-2001

Kultura i tożsamość mieszkańców dawnych polskich Kresów wschodnich

Kierownik grantu: Mróz Lech
30-11-1999
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Krajobraz jako źródło tożsamości mieszkańców Mongolii

Kierownik grantu: Smyrski Łukasz
Wykonawca grantu: IEiAK UW
18-10-2013

Komputerowe Wspomaganie Analizy Wywiadów Etnograficznych — kontynuacja

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona, konsultacja merytorczyna - prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
27-02-2008

Internetowe Repozytorium Etnologicznych Materiałów Badawczych - ćwiczenia

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona; konsultant merytoryczny - prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
27-02-2007

Integracja społeczna i zawodowa cudzoziemców Możesz uczyć się rozumieć — MUR

Wykonawca grantu: Maciej Ząbek i studenci IEiAK
01-03-2008

Instititutional constraints and creative solutions: Civil society in Poland in comparative perspective

Kierownik grantu: Jacobsson Kerstin
Wykonawca grantu: Hryciuk Renata
31-12-2014
Narodowe Centrum Nauki

Inicjatywy transformacyjne w andyjskich społecznościach wiejskich

Kierownik grantu: dr Agata Hummel
30-10-2021
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Huculszczyzna - antropologiczne obszary pamięci

Kierownik grantu: prof. dr hab. Lech Mróz
27-07-2018
Narodowe Centrum Nauki

Gruzińscy Jezydzi. Specyfika diaspory i jej relacje z iracką ojczyzną

Kierownik grantu: dr Artur Rodziewicz
28-02-2023

Gender equality Through Women’s Agency in state-socialist Poland and Georgia

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Grabowska Magdalena
04-04-2014

Etnografia/animacja/sztuka

Kierownik grantu: Rakowski Tomasz (kierownik merytoryczny)
Wykonawca grantu: członkowie Stowarzyszenia Katedra Kultury, absolwenci kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz absolwenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
01-01-2014
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna

Kierownik grantu: Malewska-Szałygin Anna
Wykonawca grantu: -
08-11-2014
Narodowe Centrum Nauki

Etnografia monomiasta. Wymiary aktywizmu i zaangażowania obywatelskiego w mieście Kramatorsk (Ukraina)

Kierownik grantu: mgr Justyna Szymańska
18-01-2020

Dzieje Cyganów-Romów w Polsce. Od schyłku XVIII wieku do czasów osiedlenia (do połowy lat 60-tych XX wieku)

Kierownik grantu: Mróz Lech
31-03-2014

Strony