Komputerowe Wspomaganie Analizy Wywiadów Etnograficznych — kontynuacja

Przydatne informacje
Kierownik grantu: 
Mróz Lech
Wykonawca: 
Kaliszewska Iwona, konsultacja merytorczyna - prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
Termin rozpoczęcia: 
01-02-2007
Termin zakończenia: 
27-02-2008

Kontynuacja projektu Internetowe Repozytorium Etnologicznych Materiałów Badawczych.

Kkonsultacja - prof. Jerzy Tyszkiewicz (Instytut Informatyki Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW)