Kultura religijna wobec zmian społecznych. Studium porównawcze społeczności lokalnych (Polska-Ukraina)

Przydatne informacje
Nr grantu: 
2011/03/B/HS3/00341
Nr wewnętrzny UW: 
GR-4204
Nr umowy: 
UMO-2011/03/B/HS3/00341
Kierownik grantu: 
Zowczak H. Magdalena
Wykonawca: 
Zatorska Magdalena
Lider grantu: 
UW
Wysokość dofinansowania: 
259 100
Termin rozpoczęcia: 
09-08-2012
Termin zakończenia: 
08-10-2016