Konferencje naukowe
Organizator Nazwa konferencji termin konferencjisortuj malejąco Termin zgłoszenia
Sekcja Polonistyczna Koła Naukowego Doktorantów UMCS
Zmysłowość w literaturze, języku i kulturzeLublin, Polska Od 24-11-2016 15-10-2016
Tożsamość – Czas – PamięćBydgoszcz, Polska Od 24-11-2016 30-06-2016
Post-Socialist Environments: Making, un-making and contesting natures in Central and Eastern EuropePoznań, Polska Od 25-11-2016 15-09-2016
Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Innovations in science and society - yesterday and todayWarszawa, Polska Od 03-12-2016 14-11-2016
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno - kulturowe konteksty zachowań seksualnychWrocław, Polska Od 05-12-2016 10-10-2016
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
Szlaki dziedzictwa jako medium zmian w kulturzeKraków, Polska Od 09-12-2016 10-10-2016
Resistance(s) - Betweek Theory and the FieldBrussels, Belgium Od 15-12-2016 15-10-2016
Klub Historii i Kultury Wina przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Wino i historiaWarszawa, Polska Od 13-01-2017 15-11-2016
Historia Nationem Gignit Research project
Language and the space of ethnocultural dialogueSaint-Petersburg , Russia Od 22-03-2017do 24-03-2017 30-11-2016
International Society for Ethnology and Folklore
SIEF 2017Göttingen, Germany Od 26-03-2017do 30-03-2017 07-11-2016

Strony