Szlaki dziedzictwa jako medium zmian w kulturze

Przydatne informacje
Miasto: 
Kraków
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
09-12-2016
Zgłoszenia do: 
10-10-2016

Ogólnopolska Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Szlaki dziedzictwa jako medium zmian w kulturze”

Szlaki kulturowe w Polsce odgrywają coraz większą rolę. Dzieje się tak dlatego, że zarówno na poziomie całego kraju, jak i w poszczególnych regionach i miejscowościach, intensywnie tworzone są nowe trasy, które swoją ofertą zachęcają do poznawania bogactwa dziedzictwa kulturowego. Szlaki te wydają się być jak żywe organizmy, struktury sieciowe, które jak pajęcze sieci przenikają regiony, inicjując zachodzące w nich zmiany: kulturowe, społeczne, obywatelskie, gospodarcze. Umiejętnie zarządzane, przestają być jedynie produktami turystycznymi, odgrywając rolę medium zmian w kulturze. Fenomen ten zachęca do refleksji nie tylko naukowej, ale również praktycznej, nad istotą szlaków dziedzictwa oraz ich rolą w stymulowaniu rozwoju regionów.

Zapraszamy do włączenia się do dyskusji nad zagadnieniem szlaków dziedzictwa i z przyjemnością informujemy, że w dniach 8-9 grudnia 2016 roku, na kampusie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odbędzie się Ogólnopolska Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Szlaki dziedzictwa jako medium zmian w kulturze” organizowana w ramach współpracy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie raport podsumowujący dwuletni projekt badawczy „Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze”, współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium kultury” (www.szlaki.sgpm.krakow.pl).

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów zarówno pracowników naukowych, doktorantów, studentów, jak i osoby zajmujące zarządzaniem i organizacją tego typu szlaków. Pragniemy, aby Państwa referaty stanowiły wieloaspektową refleksję na temat fenomenu szlaków dziedzictwa, postrzeganych jako medium zmian: kulturowych (m.in. uczestnictwo w kulturze, aktywizacja środowisk twórczych, budowanie tożsamości kulturowej środowisk lokalnych), społecznych (m.in. w zapobieganie wykluczeniu społecznemu i budowanie społecznej spójności), obywatelskich (np. w kształtowanie postaw obywatelskich), gospodarczych (m.in. zapewnienie nowych miejsc pracy, rozbudowa infrastruktury turystycznej, wpływy z turystyki).
W trakcie konferencji przewidziany jest panel dla młodych naukowców, do udziału w którym w sposób szczególny zapraszamy studentów i doktorantów.

Pragniemy uniknąć wystąpień o charakterze jedynie referującym powstanie czy funkcjonowanie poszczególnych szlaków. Dla tego typu prezentacji przewidujemy odrębną sesję posterową.

Termin nadsyłania abstraktów: 10 października 2016.

Abstrakty prosimy przesyłać poprzez formularz dostępny na stronie http://bit.ly/szlaki_dziedzictwa

Komitet naukowy zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych referatów i posterów.

Opłata konferencyjna:
- wystąpienie z referatem 200 zł (dla studentów i doktorantów 100 zł) – opłata obejmuje materiały konferencyjne oraz publikację referatu w monografii pokonferencyjnej,
- wystąpienie z posterem 100 zł – opłata obejmuje materiały konferencyjne oraz wydruk posteru w formacie A0.
Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

Komitet naukowy konferencji:
dr hab. Łukasz Gaweł (przewodniczący komitetu)
dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska
dr Anna Góral

Komitet organizacyjny konferencji:
mgr Weronika Pokojska
mgr Agnieszka Pudełko
mgr Sylwia Wrona

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: konferencja[at]sgpm.krakow.pl

Wydarzenie na Facebooku