Tożsamość – Czas – Pamięć

Przydatne informacje
Miasto: 
Bydgoszcz
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
24-11-2016
Zgłoszenia do: 
30-06-2016

Do udziału w naszym przedsięwzięciu zapraszamy przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury, teatrologów oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad różnymi aspektami tożsamości, czasu i pamięci jest szczególnie bliski. Tematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

1. Tożsamość i czas wobec doświadczenia
2. (De)Konstruowanie tożsamości w tekstach kultury
3. Tożsamość i pamięć, ich związki z miejscem
4. Pamięć i (post)pamięć
5. Pamięć jako pamiętanie i zapominanie
6. Metaforyzowanie pamięci
7.  Literatura wobec przeszłości i pamięci 
8. Zakłamywanie/odkłamywanie pamięci
9. Trauma, melancholia, żałoba
10. Czas i jego konkretyzacje w różnych tekstach kultury
11.  Język wobec czasu i pamięci


Na zgłoszenie tematów wystąpień i abstraktów czekamy do 30 czerwca 2016 r. Możne je przesyłać na następujący adres mailowy: iszczukowski@wp.pl.
Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 20 minut. Zastrzegamy sobie także prawo do wyboru proponowanych przez Państwa tematów.
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje koszty publikacji, materiałów konferencyjnych, bankietu, obiadu i barku kawowego.

Po informacji o zaakceptowaniu tematu opłatę konferencyjną należy wpłacać do  15 października 2016 r.
na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:

Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy
92 1500 1360  1213  6001 8602 0000
(z dopiskiem: pamięć )

Informacji dotyczących faktury udziela p. Monika Grodzka z Działu Finansów UKW, mail: dfin@ukw.edu.pl.

Faktury są wystawiane i opisane zgodnie z danymi płatnika, które zostały zamieszczone na rachunku (bez możliwości zmian).
Koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy/jednostki delegujące.
Po zaakceptowaniu tematów otrzymają Państwo dodatkowe informacje dotyczące noclegów.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy