Publikacje
Okładka tytuł Autor Rok wydaniasortuj malejąco
Netart: reinkarnacje Cichocki Piotr 2012
A Female Anthropologist. Knowledge Determined by Gender Bielenin-Lenczowska Karolina 2012
„Nie” znaczy „tak”? Dyskurs ekspercki na temat przemocy seksualnej wobec kobiet w prasie polskiej od lat 70. XX w. do dziś Kościańska Agnieszka 2012
Multimedialny esej. Hipertekstualne wypowiedzi nauk humanistycznych i społecznych Cichocki Piotr 2012
Madre prestada? Mothering, Singleness and Social Change in Urban Mexico Hryciuk Renata 2012
Religia a proces kształtowania białoruskiej tożsamości narodowej Waszczyńska Katarzyna 2012
Państwowa polityka pamięci na Białorusi (w Republice Białoruś) i jej efekty a problematyka formowania społeczeństwa narodowego Szybieka Zachar

tłum. Waszczyńska Katarzyna

2012
Émile Durkheim. Życie i dzieło Lukes Steven

tłum. Klekot Ewa, Szul-Skjoeldkrona Ewa

2012
Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce Hryciuk Renata, Korolczuk Elżbieta (red.) 2012
Dwóch osobników narodowości cygańskiej... Wątki etniczne w procesach sądowych o gwałt Kościańska Agnieszka 2012
Formy zarządzania przyszłością i niepewnością w środowisku osób dotkniętych chorobą nowotworową Wierciński Hubert 2012
Synkretyzm a podziały religijne w bułgarskich Rodopach Lubańska Magdalena 2012
Artykuły w tomie "20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne" Halemba Agnieszka; Smyrski Łukasz; Wojciech Lipiński 2012
Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii Sikora Sławomir 2012
Postsocialism as a Diagnostic Tool. Common-Sense Concepts of Power and State in Southern Poland Malewska-Szałygin Anna 2012
Afryka Roucha. Mimikra – podmiotowość – sprawczość Sikora Sławomir 2012
Obrazy Afryki i Afrykanów w oczach europejskich podróżników z końca XIX stulecia Ząbek Maciej, Rybiński Adam 2012
De una hija alamujer preparada. Haciendo antropología feminista en las colonias populares de México Hryciuk Renata 2012
Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie Kościańska Agnieszka red. 2012
Etnografia wirtualna Cichocki Piotr, Zydel Robert, Jędrkiewicz Tomasz 2012

Strony