Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna

Cichocki Piotr, Patzer Helena (red.)

Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna

Redakcja Piotr Cichocki i Helena Patzer

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Spis treści

Warszawa 2012
ISBN 978-83-235-0927-1
Stron: 258

Podlasie jako ostoja tradycji czy też jako pole dynamicznych zmian społecznych i kulturowych? Jako prowincja czy jako miejsce powstawania kreatywnych pomysłów? Globalizacja jako ujednolicenie czy proces postępującego zróżnicowania? Te pytania zadała etnograficzna grupa badawcza kierowana przez Piotra Cichockiego i Helenę Patzer, działająca na północnym Podlasiu w latach 2009-2011. Odpowiedzi, które znajdą Państwo na kartach tej książki, są dalekie od uogólnień.
 

Rok wydania 
2012