Religia a proces kształtowania białoruskiej tożsamości narodowej

Waszczyńska Katarzyna

W tomie Religia w stosunkach międzynarodowych. 10-lecie współpracy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (SVD) pod redakcją. naukową Anny M. Solarz i  Hanny Schreiber ukazał się artykuł K. Waszczyńskiej Religia a proces kształtowania białoruskiej tożsamości narodowej (w tomie str. 240-254)

Warszawa 2012

ISBN 978-83-235-0827-4
Stron: 536

Spis treci

Strona wydawnictwa 

Wprowadzenie

Książka to praca zbiorowa poświęcona różnym aspektom życia religijnego, ujętym w kontekście nauki o stosunkach międzynarodowych. Podzielona jest na 5 części: 1. Religia w epoce "zderzenia cywilizacji"; 2. Religia i funkcjonowanie współczesnych stosunków międzynarodowych; 3. Religia i kwestie tożsamości; 4. Religia i kwestie społeczno-ekonomiczne; 5. Religia i kwestie prawno-polityczne.
Jest pokłosiem 10. jubileuszowej, ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zgromadzenie Słowa Bożego (Societas Verbi Divini – SVD) w Nysie w 2010 roku. Autorami są badacze z całej Polski – nie tylko politolodzy i specjaliści od stosunków międzynarodowych, ale także filozofowie, socjolodzy, antropolodzy, kulturoznawcy i teolodzy. Wiele z zamieszczonych w niniejszej książce tekstów powstało na podstawie referatów i dyskusji toczonych podczas tej właśnie konferencji, inne zostały napisane specjalnie do niniejszej publikacji, w celu nadania jej zarówno jubileuszowego, jak i bardziej interdyscyplinarnego charakteru.

Rok wydania 
2012
Tytuł książki / czasopisma 
Religia w stosunkach międzynarodowych. 10-lecie współpracy Instytutu Stosunków Międzynarodowych ...