The creation of “monsters”: the discourse of opposition to in vitro fertilization in Poland

Radkowska-Walkowicz Magdalena

Link: http://www.rhm-elsevier.com/current

Title: The creation of “monsters”: the discourse of opposition to in vitro fertilization in Poland

Author: Magdalena Radkowska-Walkowicz 

pp. 30-37

Year: 2012

Issue: Vol 20,  No. 40, December 2012

Czasopismo "Reproductiv Health Mattters" znajduje się na "liście filadelfijskiej" (czasopism notowanych przez ISI Web of Knowledge) i posiada 5-letni IF - 1,967, kategoria A MNiSW - 25 pkt.

 

Rok wydania 
2012
Tytuł książki / czasopisma 
Reproductive Health Matters