Publikacje
Okładka tytuł Autor Rok wydaniasortuj malejąco
Formy zarządzania przyszłością i niepewnością w środowisku osób dotkniętych chorobą nowotworową Wierciński Hubert 2012
Multimedialny esej. Hipertekstualne wypowiedzi nauk humanistycznych i społecznych Cichocki Piotr 2012
Artykuły w tomie "20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne" Halemba Agnieszka; Smyrski Łukasz; Wojciech Lipiński 2012
Madre prestada? Mothering, Singleness and Social Change in Urban Mexico Hryciuk Renata 2012
Religia a proces kształtowania białoruskiej tożsamości narodowej Waszczyńska Katarzyna 2012
Émile Durkheim. Życie i dzieło Lukes Steven

tłum. Klekot Ewa, Szul-Skjoeldkrona Ewa

2012
Państwowa polityka pamięci na Białorusi (w Republice Białoruś) i jej efekty a problematyka formowania społeczeństwa narodowego Szybieka Zachar

tłum. Waszczyńska Katarzyna

2012
Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce Hryciuk Renata, Korolczuk Elżbieta (red.) 2012
De una hija alamujer preparada. Haciendo antropología feminista en las colonias populares de México Hryciuk Renata 2012
Dwóch osobników narodowości cygańskiej... Wątki etniczne w procesach sądowych o gwałt Kościańska Agnieszka 2012
„CHRZEŚCIJAŃSTWO PERYFERYJNE”? O TEOLOGICZNYCH UWIKŁANIACH TEORII ANTROPOLOGICZNEJ I STRONNICZOŚCI PERSPEKTYW POZNAWCZYCH ANTROPOLOGII CHRZEŚCIJAŃSTWA Lubańska Magdalena, Ładykowska Agata 2013
Chata - numer monograficzny Żukowski Jacek (red.) 2013
Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii Smyrski Łukasz, Waszczyńska Katarzyna 2013
Informacja to też lek Wierciński Hubert 2013
At the Intersection of Gender and Class: Social Mobilization Around Mothers' Rights in Poland Hryciuk Renata, Korolczuk Elźbieta 2013
Losy sacrum w „świeckiej epoce”. Émile Durkheim versus Philip Rieff o „sakralnym” i „świeckim porządku” Magdalena Lubańska 2013
Czarna kobieta na białym tle. Dyptyk biograficzny Wieczorkiewicz Anna 2013
Who is Afraid of Frankenstein? Polish Debate on In-Vitro Fertilization Radkowska-Walkowicz Magdalena 2013
Antropologia stosowana Ząbek Maciej 2013
O Miłości Michaela Hanekego trochę inaczej. Aporie cielesności Sławomir Sikora 2013

Strony