mgr
Marek
Berezowski
doktorant
Studia doktoranckie 
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Obszary zainteresowań

Antropologia mediów i wizualności, fotografia

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Wykładowca Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego - kursy fotografii dokumentalnej i plenerowej (od 2015)

Praca magisterska pt "Strukturalne, komunikacyjne i tekstowe ograniczenia fotografii prasowej"  -  Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (2014)

Badania antropologiczne w ramach laboratorium „PRL z pamięci. Obraz Polski Ludowej w oczach warszawskiej inteligencji” - studia licencjackie IEiAK (2009 - 2012)

Badania antropologiczne na Ukrainie w ramach Międzynarodowego projektu naukowego „Sniatyn Dis/Continued: Memory of Place and Displaced Memories in Official Representation and Individual Experiences” (2009 - 2011)

Publikacje

Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA. Publikacja artykułu naukowego pt "Fotografia prasowa uwikłana w język. Przykład Gazety Wyborczej"

Projekty badawcze

Udział w projekcie badawczym "Participatory Action Reasearch „Warsaw/Moscow: Alteration in Progress. The Vicissitudes of Monuments in The Post-socialist Public Sphere”, realizowanego w ramach programu „Academia in Public Discourse: Expanding the Breathing Spaces” (2015)

V Ogólnopolski Zjazd Analityków Mediów. Organizacja, współrealizacja części badawczej dotyczącej tabloidyzacji mediów w kontekście kształtowania wizerunku. (2013)

 

 

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

VI Kongres Młodej Socjologii w Krakowie. Prezentacja referatu: "Strukturalne, komunikacyjne i tekstowe ograniczenia fotografii prasowej" (2015)

Udział w seminarium "The 1999 NATO Bombing: Memories, Narratives and Histories"
Center for Comparative Conflict Studies (CFCCS), Faculty of Media and Communications (FMK) / School for International Training (SI), Belgrad (2015)

Konferencja „Ruchy protestu: praktyki wolności w internecie i na ulicach - rok po STOP ACTA
Prezentacja referatu: „Wolność to my – kibice wobec ACTA” (2013)

I Ogólnopolski Kongres Antropologiczny. Prezentacja referatu: „Dlaczego antropolog nie może być dobrym fotografem, a fotograf dobrym antropologiem?” (2013)

Konferencja „Media Dawniej i Dziś” na Uniwersytecie Śląski. Prezentacja referatu: „Informacja jako sposób konstruowania świata” (2012)

Członkostwo w organizacjach

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Antropologii Publicznej i Zaangażowanej (współtwórca 2013, prezes od 2015)
https://www.facebook.com/iknapiz

Kontakt

marek.m.berezowski@gmail.com