mgr
Karol
Górski
doktorant
Studia doktoranckie 
Wydział Historyczny UW