mgr
Natalia
Pomian
doktorantka
Studia doktoranckie 
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW

Antropolożka, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW. Zajmuje się tematem naprotechnologii w Polsce. Absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. W dotychczasowych badaniach łączyła perspektywę antropologiczną i historyczną. W pracy licencjackiej przeanalizowała narracje o powstaniu w 1972 r. fabryki stolarki budowlanej w Sokółce i jej wpływie na życie tamtejszej społeczności oraz prywatne losy pracowników i pracowniczek, zwłaszcza w kontekście transformacji ustrojowej. Na studiach magisterskich, ukończonych z wyróżnieniem, pisała o osobistym i politycznym wymiarze mody młodzieżowej w latach 80. w Warszawie. Spędziła semestr na Uniwersytecie Karola w Pradze jako stypendystka programu Erasmus Plus. 

Projekty badawcze

2020-2023
Stypendystka w projekcie Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i intymność​ w Polsce od 1930 r. do dziś (grant NCN OPUS, 2019/33/B/HS3/01068), kierowniczka projektu: dr hab. Agnieszka Kościańska

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

2020
Konferencja Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern Europe w Pradze
Organizator: Centre for the Study of Popular Culture
Tytuł referatu: Longing for the West. Youth fashion in the 1980s in Warsaw

2019 
Konferencja Oral History@Work: Recording change in working lives w Swansea (Wielka Brytania)
Organizator: Oral History Society
Tytuł referatu: Privatization or the entry of "predatory capitalism" and its impact on the lives of factory workers in eastern Poland

2018 
Konferencja Otherness in Literature and arts w Nowym Sadzie (Serbia)
Organizator: Klub Studenata Komparatistike
Tytuł referatu: The Image of the West in Context of Everyday Life in TV series "4 Alternative Street" by Stanisław Bareja

Kontakt

n.pomian@student.uw.edu.pl