• O Instytucie

    Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW jest jednym z czołowych ośrodków antropologicznych w Polsce. Od początków swojego istnienia – a jego historia sięga 1934 roku – tworzy społeczność poszukującą sposobów poznania świata społeczno-kulturowego i dyskutującą o granicach tego poznania.

Aktualności

Mateusz Laszczkowski na konferencji Political Imaginations Laboratory na Uniwersytecie w Perugii

konferencja

Ewa Klekot i Katarzyna Waszczyńska na Pierwszym Forum Eksperckim Chiny - Europa Środkowa i Wschodnia na temat Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Magdalena Lubańska na konferencji Alternative and Religious Healing in the Modern World w Amsterdamie

Tomasz Rakowski na konferencji Polska pamięć. Ciągłość i przemiany; diagnoza i rokowania

Strony

Przewodnik po stronie