Publikacje
Okładka tytuł Autorsortuj malejąco Rok wydania
Who Can be a True Pole? On Gender Panic Agnieszka Kościańska 2014
Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie Lipiński Wojciech (red.), Derlicki Jarosław (red.) 2002
„Odnaleźć nasze prawdziwe ścieżki”. Nanticoke Lenni-Lenapowie i Oneidowie ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych Hlebowicz Bartosz 2009
Na zdravje! The Cultural Role of Rakia in Macedonia Bielenin-Lenczowska Karolina 2004
Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej Zowczak Magdalena 2013
Zwyczaje doroczne Braun Krzysztof, Braun Katarzyna 2007
Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa Cichocki Piotr 2012
Nauka o seksie a płeć. Uwarunkowania kulturowe, społeczne i ekonomiczne seksuologii głównego nurtu w Polsce i Stanach Zjednoczonych Agnieszka Kościańska 2014
Polska Roma. Tradycja i nowoczesność Kowarska Agnieszka 2005
Transnational Connections and the Emergence of the Transnational Family Patzer Helena 2006
Artykuły w 4 numerze pisma Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej Ewa Klekot, Sławomir Sikora, Katarzyna Waszczyńska, Justyna Zynek 2017
Etnografia Polska: artykuły i recenzje

W. Lipiński

K. Górski

M. Zowczak

Decision-making in farming households in eastern Poland Krzyworzeka Amanda 2013
The social context of wild leafy vegetables uses in Shiri, Daghestan Kaliszewska Iwona, Kołodziejska-Degórska Iwona 2015
Fotografia. Między dokumentem a symbolem Sikora Sławomir 2004
Antropologiczne wymiary kultu maryjnego Zowczak Magdalena 2012
Artykuły w 102. numerze czasopisma LUD Zofia Sokolewicz, Joanna Koźmińska, Anna Maria Wieczorkiewicz, Amanda Krzyworzeka, Irena Antonina Teleżyńska, Mateusz Laszczkowski, Justyna Zynek-Mahometa, Piotr Cichocki, Ruxandra Ana 2018
Głos w dyskusji w odpowiedzi na pytania ankiety czasopisma „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” dotyczącej polskich muzeów etnograficznych w XXI wieku Katarzyna Waszczyńska 2014
Zeszyty Etnologii Wrocławskiej numer 2014/1(20) Baer Monika, Kościańska Agnieszka (red.) 2014
Wiedza potoczna o sprawach publicznych. Rozmowy o władzy lokalnej w wybranej gminie mazurskiej w latach 1994-1995 Malewska-Szałygin Anna 2002

Strony