Publikacje
Okładka tytułsortuj rosnąco Autor Rok wydania
Rozmowy z góralami o polityce Malewska-Szałygin Anna (red.) 2005
ROMA-GYPSY PRESENCE IN THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH 15th-18th Centuries Mróz Lech 2015
Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej Amanda Krzyworzeka 2014
Rodzina, ród, pokrewieństwo w perspektwie lingiwistyczno-antropologicznej Bielenin Karolina 2008
Replika - Társadalomtudományi folyóirat (Social Science Quarterly)

Najnowszy numer poświęcony pracom dr hab. Tomasza Rakowskiego

Rakowski 2019
Religious Imageries at Polish Catholic Shrines - artykuły w The Journal of Global Catholicism  Magdalena Lubańska, Kamila Baraniecka-Olszewska, Julia Bujskich, Konrad SiekierskiLubańska 2018
Religious Boundaries, Komsholuk, and Sharing Sacred Spaces in Bulgaria Magdalena LubańskaLubańska 2018
Religijność na pograniczach. Eseje apokryficzne Zowczak Magdalena 2015
Religijność chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu polsko-ukraińskim Lubańska Magdalena red. 2007
Religia Nuerów Evans-Pritchard Edward Evan

tłum. Baraniecka Kamila i Olszewski Mikołaj

2006
Religia a proces kształtowania białoruskiej tożsamości narodowej Waszczyńska Katarzyna 2012
Regiony, granice, rubieże. Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka Waszczyńska Katarzyna (red.), Mróz Lech (red.) 2005
Refleksje na temat badań terenowych w Maroku Rabinow Paul

tłum. Sikora Sławomir, Dudek Karolina

2010
Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek OkólskiHorolets 2018
Rak. Antropologiczne studium praktyk i narracji Hubert Wierciński 2015
Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce Kościańska Agnieszka 2014
Pustynia kulturalna? Siedem szkiców o działaniu na Grochowie Karolina J. Dudek, Sławomir SikoraSikora 2018
Przeskoczyć własny cień Mróz Lech 2013
okładka książki Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia

W księgarniach ukazała się książka dr Tomasza Rakowskiego (IEiAK), zwiastująca początek serii Idee i Etnografia w wydawnictwie słowo / obraz terytoria. Zachęcamy do lektury.

Tomasz RakowskiRakowski 2019
Prolegomena do etnografii „pomników historii i kultury narodowej”. Dziedzictwo jako wymiar nowoczesnej historyczności Klekot Ewa 2011

Strony