Rzecz z dziejów Nowej Hiszpanii. Księga I-III

Bernardino de Sahagún

Spis treści

ISBN 978-83-89637-46-8

Kęty

Strona wydawnictwa

Pozostałe książki wydane w serii Biblioteka Klasyków Antropologii

w Meksyku w XVI wieku, jest jednym z pierwszych tak wnikliwych przedstawień obcej kultury autora europejskiego. Trzy pierwsze księgi prezentujące aztecką religię nie stanowią powierzchownego, pejoratywnego opisu zwyczajów indiańskich, lecz próbę dogłębnego zrozumienia mitów, wierzeń oraz związanych z nimi działań. Autor, zbierając materiały do swojego opracowania, korzystał z informacji uzyskanych bezpośrednio od Indian i to właśnie nacisk położony na przekazanie tych danych, a nie jedynie własnych obserwacji, decyduje o tak olbrzymim znaczeniu książki, czyniąc jednocześnie Sahagúna jednym z prekursorów europejskiej etnografii.

 

Komitet redakcyjny serii wydwniczej Biblioteka Klasyków Antropologii: Lech Mróz, Zofia Sokolewicz, Jerzy S. Wasilewski, Anna Zadrożyńska, Magdalena Zowczak

Rok wydania 
2007
Autor tłumaczenia 
Baraniecka Kamila i Leszczyńska Marta