Publikacje
Okładka tytułsortuj rosnąco Autor Rok wydania
Artykuł i wywiad w tomie "GENDER. PRZEWODNIK KRYTYKI POLITYCZNEJ" Kościańska Agnieszka, Magdalena Radkowska-Walkowicz 2014
Artisans, Alcoholics and Artists: In Search of Descriptions of Experimental Ethnographic Realities Tomasz Rakowski, Ewa RossalRakowski 2018
Armenia: kultura współczesna w ujęciu antropologicznym Abrahamian Lewon, Konrad Siekierski (red.)

tłum. Jakub Ozimek

2014
Arabowie z Dar-Hamid Ząbek Maciej 1998
Apparitions of the Virgin Mary as decision-events Agnieszka HalembaHalemba 2018
Apparitional Movements as Sites of Religious Experimentation: A Case Study from Transcarpathian Ukraine Agnieszka HalembaHalemba 2017
Antropologiczne wymiary kultu maryjnego Zowczak Magdalena 2012
Antropologia wobec dyskryminacji Dąbrowska Kamila, Grabowska Magdalena, Kościańska AgnieszkaKościańska 2015
Antropologia stosowana Ząbek Maciej 2013
Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie Kościańska Agnieszka red. 2012
Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Wybór tekstów Anna Witeska-Młynarczyk (red.)Witeska 2018
Antropologia polityczna: 1940–2010 Malewska-Szałygin Anna 2012
Antropologia jedzenia - numer monograficzny czasopisma (op.cit.,) Hrycuiuk Renata E., Mroczkowska Joanna, Strączek Ignacy red. 2012
Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej Radkowska-Walkowicz Magdalena, Malewska-Szałygin Anna (red.) 2010
Anthropology, history, and the Ukrainian question. About the tactics of the borderland [in Polish] Zowczak Magdalena 2013
Anthropology of continuity and change. Macedonian Poreče 80 years after Józef Obrębski's research Karolina Bielenin-Lenczowska (red.)Bielenin-Lenczowska 2015
Amazonki na wojennej ścieżce - w jaki sposób narracją o działaniu i działaniem o charakterze narracji można pokonać raka? Wierciński Hubert 2012
Ajdyn znaczy księżyc. Narody południowej Syberii Smyrski Łukasz 2008
Afryka Roucha. Mimikra – podmiotowość – sprawczość Sikora Sławomir 2012
Affective States: Entanglements, Suspensions, Suspicions Mateusz Laszczkowski, Madeleine Reeves (red.)Laszczkowski 2017

Strony