Doświadczanie lektury. Doświadczanie świata

Radkowska-Walkowicz Magdalena (red.)

Spis treści

ISBN: 978-83-7181-697-0

ss. 248, format B5

Strona Wydawnictwa DiG

Seria Studia Ethnologica

 

W serii Studia Ethnologica ukazał sie tom Doświadczanie świata. Doświadczanie lektury pod redakcją naukową Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz. Wśród autorów wydanych teksów są pracownicy, absolwenci i studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej: Ewa Klekot, Tomasz Rakowski, Magdalena Zatorska, Anna Chlebicka, Katarzyna Kolibabska, Jakub Radkowski, Emilia Sobol, Marta Marciniak-Mierzejewska, Józef Markiewicz, Katarzyna Kuzko, Maria Reimann, Anna Kulikowska. Autorem wprowadzenia do tomu jest M. Radkowska-Walkowicz.
 

Książka jest antologią prac dotyczących relacji między antropologią a literaturą. Składa się z obszernego wstępu, czterech działów i zakończenia. Część pierwsza poświęcona została omówieniu wieloaspektowej relacji badacza i pisarza. Traktuje również o analizie literatury, prowadzonej z punktu widzenia antropologii kultury oraz o literackich podstawach rzeczywistości. Druga część koncentruje się na badaniu dzieł literackich ze szczególnym wykorzystaniem narzędzi i kategorii wypracowanych na gruncie antropologii. Część trzecia skupia się na współczesnych problemach z reprezentacją, będących w dużej mierze skutkiem II wojny światowej, a czwarta rozważa kwestię czytania jako doświadczenia. Antologia prezentuje prace zarówno doświadczonych naukowców, jak i początkujących badaczy. Jest wieloaspektowym głosem na temat trudnych do rozgraniczenia problemów antropologii kultury i literatury.


 

Seria wydawnicza 
Studia Ethnologica
Rok wydania 
2011