Dyskurs kolonialny w drugiej Rzeczypospolitej

Kowalski Marek Arpad
Seria wydawnicza 
Studia Ethnologica
Rok wydania 
2010