Publikacje
Okładka tytuł Autorsortuj rosnąco Rok wydania
Artykuły Anny Chowaniec-Rylke oraz Huberta Wiercieńskiego w Zeszytach Etnologii Wrocławskiej Anna Chowaniec-Rylke, Hubert WiercińskiWierciński 2016
Artykuł Katarzyny Waszczyńskiej w książce Białoruś w dyskursie naukowym pod red. Radosława Kalety Katarzyna WaszczyńskaWaszczyńska 2017
Orbis interior kurpiensis mieszkańców gminy Kadzidło i okolic Katarzyna Waszczyńska (red.)Waszczyńska 2018
Od Czeczenii do Somalilandu. Idea ochrony uchodźców w kontekście kultury organizacyjnej i prawnej urzędu Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców Wojciech TrojanTrojan 2018
Ucieleśnione w ruchu. Polskie biegaczki wyczynowe w perspektywie antropologicznej Karolina SzymaSzyma 2019
Między władzą spojrzenia a praktyką. Antropologia krajobrazu Łukasz SmyrskiSmyrski 2018
Pustynia kulturalna? Siedem szkiców o działaniu na Grochowie Karolina J. Dudek, Sławomir SikoraSikora 2018
Polskie wesele AD 1968 z Szarym Człowiekiem w tle. Performowanie historii w „Usłyszcie mój krzyk” Sławomir SikoraSikora 2017
Po cóż patrzeć na zwierzęta? Nénette

W jubileuszowym numerze "Kontekstów" ukazał się artykuł dr hab. Sławomira Sikory.

 

Sławomir SikoraSikora 2017
Wytwarzanie dziedzictwa. Z Barbarą Kirshenblatt-Gimblett rozmawiają Karolina J. Dudek i Sławomir Sikora Dudek K., Sikora S., Kirshenblatt-Gimblett B.Sikora

tłum. Ewa Klekot

2016
„Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkic o doświadczeniu niepełnosprawności” Maria ReimanReimann 2019
Pre-textual Ethnographies: Challenging the phenomenological level of anthropological knowledge-making Tomasz Rakowski, Helena Patzer (red.)Rakowski 2018
Hunters, Gatherers, and Practitioners of Powerlessness. An Ethnography of the Degraded in Postsocialist Poland

Ukazało się angielskie wydanie książki Tomasza Rakowskiego Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego

Tomasz RakowskiRakowski 2016
Artykuły Tomasza Rakowskiego w Tekstach Drugich Tomasz RakowskiRakowski 2016-2017
Interior Spectacles: The Art of the Informal among the Former Miners in Wałbrzych, Poland Tomasz RakowskiRakowski 2016
okładka książki Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia

W księgarniach ukazała się książka dr Tomasza Rakowskiego (IEiAK), zwiastująca początek serii Idee i Etnografia w wydawnictwie słowo / obraz terytoria. Zachęcamy do lektury.

Tomasz RakowskiRakowski 2019
okładka Artykuły w numerze Tekstów Drugich nr  1/2018 poświęconym etnografii przedtekstowej Tomasz Rakowski, Ewa Klekot, Sławomir Sikora, Helena PatzerRakowski 2018
A Cultural Cyclotron: Ethnography, Art Experiments, and a Challenge of Moving Towards the Collaborative in Rural Poland  Tomasz RakowskiRakowski 2018
Replika - Társadalomtudományi folyóirat (Social Science Quarterly)

Najnowszy numer poświęcony pracom dr hab. Tomasza Rakowskiego

Rakowski 2019
Hunters, Gatherers, and Practitioners of Powerlessness: An Ethnography of the Degraded in Postsocialist Poland Tomasz RakowskiRakowski

tłum. Søren Gauger

2016/2019

Strony