Artykuły Anny Chowaniec-Rylke oraz Huberta Wiercieńskiego w Zeszytach Etnologii Wrocławskiej

Anna Chowaniec-Rylke, Hubert Wierciński

W najnowszym numerze Zeszytów Etnologii Wrocławskiej (2016/2(25)) ukazały się artykuły osób związanych z IEiAK UW:

  • Hubert WiercińskiEtnograf w szpitalu. Uwagi na temat kłopotów z biomedycyną
  • Anna Chowaniec-RylkeCzy da się wyleczyć zespół Downa? Odnajdywanie sprawczości w systemie biomedycznym przez rodziców osób z zespołem Downa

Pełne teksty dostępne na stronie czasopisma

Rok wydania 
2016
Tytuł książki / czasopisma 
Zeszyty Etnologii Wrocławskiej