Zapusty na Kujawach. Szkice etnograficzne

Alena Leshkevich, Katarzyna Waszczyńska, Michał Domański, Julia Duczmal, Julian Rosiński, Olga Załęska, Aniela Bocheńska, Alicja Sierosławska
Rok wydania: 
2024
Tytuł książki / czasopisma: 
Zapusty na Kujawach. Szkice etnograficzne
Język oryginału: 
polski

Słowo karnawał najczęściej przywołuje obrazy żywiołowych parad tak charakterystycznych dla Wenecji i Rio-de- Janeiro. Zapomina się przy tym, że karnawał był i jest świętowany także w Polsce. W Wielkopolsce, na Śląsku, Kujawach czy Mazowszu pozostały tradycje obchodów karnawałowych i ciekawe zwyczaje zapustne.

W niniejszej książce autorzy koncentrują się na Kujawach. Tu świętowanie zapustów było związane z chodzeniem z kozą oraz zabawą – podkoziołkiem. Najbardziej widowiskowe są jednak grupy zapustne, które odwiedzają domy i instytucje. Podstawą publikacji są materiały etnograficzne zebrane w okolicach Lubrańca, podczas zapustów 2023 r. Autorzy opisują zapustników z Paniewa, Kruszyna i Lubania, a także przybliżają wybrane zagadnienia chodzenia z kozą: performatywność, spontaniczność, (nie)formalność, kwestie genderowe, obecność alkoholu. Podejmując te wątki nie koncentrują się na semiotyce zwyczaju i postaci, jak inni badacze, ale rejestrują obecny stan grup i praktykowanego zwyczaju. Nawiązują przy tym do teorii karnawału oraz wypróbowują podejścia związane z performatywnością i gender studies. Recenzent podkreślił, że książka „przynosi wiele wartościowych danych na temat współczesnego funkcjonowania grup przebierańców zapustnych […]. W sposób wiarygodny ukazuje motywy działania ludzi, zaangażowanych w tę tradycję”. Walorem jest także narracja, miejscami przyjmująca styl reportażu, który wciąga czytelnika w wydarzenia zapustne i pozwala współuczestniczyć w chodzeniu z kozą.

Spis treści:

  • „Jesteśmy Kozą na telefon”: grupa z Paniewa - Alena Leshkevich
  • „Minigrafia” Kozy Kruszyn 2023 - Michał Domański
  • Lubanie − spotkanie z Kozami - Katarzyna Waszczyńska
  • Spontaniczność i jej wymiary w obchodach karnawału na Kujawach - Julia Duczmal
  • Elementy performatywne w kozie kujawskiej  - Julian Rosiński
  • „Można podczas pochodu nie pić, ale po co?” Alkohol jako element zabaw zapustowych na Kujawach - Olga Załęska
  • Gender a sprawa kozy - Aniela Bocheńska
  • Chodzenie z kozą na Kujawach – aspekty formalne i nieformalne (prolegomena) - Alicja Sierosławska
  • Raport z wyjazdu terenowego na Kujawy 1 marca 2022 roku - Alena Leshkevich
  • Raport z wyjazdów badawczych na Kujawy i Podlasie 19-26 lutego 2023 roku - Alena Leshkevich

Słowa kluczowe: zapusty, karnawał, chodzenie z kozą, przebieranie się, Kujawy, północno-centralna Polska, terenowe badania etnograficzne, spontaniczność, performatywność, gender, tożsamość lokalna.