Granty
Źródło Finansowania tytuł grantu Termin zakończeniasortuj rosnąco
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Lokalność, przestrzeń i państwo w alpejskiej dolinie: społeczność lokalna wobec projektu szybkiej kolei (TAV) w Val di Susa

Kierownik grantu: Mateusz Laszczkowski
Wykonawca grantu: Malewska-Szalygin Anna (opiekun projektu)
30-09-2016
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Turystyka kulinarna, gender i (re)konstrukcja lokalnych kultur jedzenia w południowym Meksyku (stan Oaxaca).

Kierownik grantu: Hryciuk Renata Ewa
15-07-2016
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Logo Diamentowego Grantu

Narodowość i patriotyzm w ponowoczesności. Antropologiczne badania nad tożsamością, wspólnotą i narodem w Szkocji

Kierownik grantu: Kornobis Maciej
Wykonawca grantu: Mróz Lech (opiekun merytoryczny)
30-06-2016
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Lokalne wymiary rozwoju. Badania nad nowymi formami działań rozwojowych i samoorganizacji społecznej wśród Torgutów z somonu Bułgan w zachodniej Mongolii

Kierownik grantu: Rakowski Tomasz
Wykonawca grantu: Jerzy Sławomir Wasilewski, Lech Mróz
26-05-2016
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Wyzwania etnografii twórczej. Wypracowanie naukowego warsztatu "badań w działaniu" uchwytującego peryferyjne aktywności twórcze i łączącego perspektywę intensywnych badań antropologicznych z animacją kultury i projektami z zakresu sztuki współczesnej

Kierownik grantu: Rakowski Tomasz
07-04-2016
MKiDN

Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze

Kierownik grantu: Sikora Sławomir - koordynator merytoryczny
Wykonawca grantu: Karolina Dudek (asystent koordynatora); T. Rakowski, P. Cichocki, K. Waszczyńska, prof. dr. hab. Anna Wieczorkiewicz, M. Zatorska
31-12-2015

Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa

Kierownik grantu: dr hab. Sławomir Sikora
Wykonawca grantu: Karolina J. Dudek (koordynator projektu - Polska)
31-12-2015
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Społeczne i kulturowe aspekty karmienia dzieci w Warszawie: dyskursy, praktyki, negocjacje

Kierownik grantu: Boni Zofia
Wykonawca grantu: dr Harry George West (opiekun naukowy projektu)
08-11-2015
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Teorie antropologiczne wobec życia religijno-społecznego wyznawców prawosławia w społecznościach lokalnych Europy wschodniej i południowo-wschodniej. Zespół badawczy: Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem

Kierownik grantu: Lubańska Magdalena
Wykonawca grantu: Klekot Ewa, Ładykowska Agata
12-08-2015

Documenting Dargi languages in Daghestan – Shiri and Sanzhi

Kierownik grantu: Forker Diana
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona
01-07-2015
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
 • Logo NPRH

Przekład na język angielski i wydanie publikacji ,,Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczpospolitej XV-XVIII w."

Kierownik grantu: [Rektor UW]
Wykonawca grantu: Fomina Joanna (tłumacz)
31-03-2015
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany

Kierownik grantu: Bielenin-Lenczowska B. Karolina
Wykonawca grantu: Engelking Anna
31-03-2015

Instititutional constraints and creative solutions: Civil society in Poland in comparative perspective

Kierownik grantu: Jacobsson Kerstin
Wykonawca grantu: Hryciuk Renata
31-12-2014
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Rodzina i reprodukcja w kontekście rozwoju genetyki i nowych technologii medycznych. Perspektywa antropologiczna

Kierownik grantu: Radkowska-Walkowicz Magdalena
Wykonawca grantu: Wierciński Hubert, Dudzińska Krystyna
01-12-2014
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna

Kierownik grantu: Malewska-Szałygin Anna
Wykonawca grantu: -
08-11-2014

Przygotowanie, realizacja i ewaluacja projektów rozwojowych i pomocowych w środowiskach wielokulturowych i wieloetnicznych

Kierownik grantu: Malewska-Szałygin Anna
Wykonawca grantu: Wieczorkiewicz Anna
30-09-2014
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Kulturowe i społeczne aspekty konsumpcji i produkcji żywności w społecznościach lokalnych w świetle najnowszych zmian geopolitycznych. Monografia etnograficzna okolic Dąbrowy Białostockiej

Kierownik grantu: Mroczkowska Joanna
Wykonawca grantu: Zowczak Magdalena (opiekun merytoryczny)
19-09-2014
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Polsko-rosyjskie trudności komunikacyjne na przykładzie polsko-rosyjskich związków małżeńskich i nieformalnych.

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Busygina-Wojtas Tatiana
12-08-2014
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okruchy Wolności: Aktywna podmiotowość Kobiet w socjalistycznej Polsce i Gruzji

Kierownik grantu: Grabowska Magdalena
01-08-2014

Gender equality Through Women’s Agency in state-socialist Poland and Georgia

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Grabowska Magdalena
04-04-2014

Strony