Huculszczyzna - antropologiczne obszary pamięci

Przydatne informacje
Nr wewnętrzny UW: 
PH-68
Kierownik grantu: 
prof. dr hab. Lech Mróz
Wysokość dofinansowania: 
600 000 zł
Termin rozpoczęcia: 
28-07-2014
Termin zakończenia: 
27-07-2018