Konferencje naukowe
Organizator Nazwa konferencji termin konferencjisortuj malejąco Termin zgłoszenia
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Śmiech i powaga w przestrzeni muzealnejSierpc, Polska Od 04-10-2018do 05-10-2018 15-09-2018
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Komitet Nauk Etnologicznych PAN i Centrum Badań Migracyjnych przy UAM
21st Century Polish Migrants in Western Europe and Their Roads to IntegrationBędlewo, Polska Od 10-10-2018do 13-10-2018 31-07-2018
Instytut Socjologii UAM
Dzieciństwo: projektować/przeprojektować/odprojektowaćPoznań, Polska Od 11-10-2018do 12-10-2018 15-08-2018
Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku
Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-MożliwościSłupsk, Polska Od 17-10-2018do 19-10-2018 10-09-2018
Poznawanie kultur: ku edukacji antropologicznej i międzykulturowejCieszyn, Polska Od 22-10-2018do 23-10-2018 31-07-2018
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego
Tożsamości regionalne i lokalne w procesach konstruowania i rekonstruowaniaCieszyn, Polska Od 24-10-2018do 26-10-2018 31-07-2018
Centrum Nauk o Człowieku
IX Bystrzańskie Warsztaty Antropologiczne Księga górZawoja, Polska Od 26-10-2018do 28-10-2018 30-09-2018
Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
Wieś zaginiona 3: wspólnota, samorządność, przestrzeńChorzów, Polska Od 21-11-2018do 22-11-2018 31-08-2018
IEiAK UAM
Choroby rzadkie- badania antropologiczne i interdyscyplinarne perspektywy badawczePoznań, Polska Od 22-11-2018do 23-11-2018 15-07-2018
Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Społeczna moc emocjiWrocław, Polska Od 06-12-2018 25-10-2018

Strony