IX Bystrzańskie Warsztaty Antropologiczne Księga gór

Przydatne informacje
Miasto: 
Zawoja
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
26-10-2018
Data zakończenia: 
28-10-2018
Zgłoszenia do: 
30-09-2018

Film "Krzyk kamienia" Herzoga zakorzeniony jest w prawdziwych wydarzeniach. Akcja krąży wokół rywalizacji dwóch bohaterów chcących wspiąć się na szczyt Cerro Torre w Patagonii. Martin - dwukrotny mistrz świata w wspinaczce sportowej - i Roccia - mistrz alpinizmu - podejmują wyzwanie rzucone przez górę (czy też przez samych siebie). Martin mówi: „wspinam się na wszystko, co ma czteromilimetrowe występy w skale”, Roccia - „szczyt Cerro Torre to igła, która ma 2 tysiące metrów, ta góra kryje w sobie wiele niespodzianek, uważam ją za najtrudniejszy do zdobycia szczyt na świecie”. W ostatnich minutach filmu, kiedy akcja dosłownie sięga szczytu, reporter Ivan śledzący na żywo transmisję ze wspinaczki wygłasza krótki monolog: „To naprawdę głupie. Pierwszy raz w życiu zastanawiam się, dlaczego człowiek wchodzi na szczyt góry, jakby życie w dolinie nie było wystarczająco trudne.”

Niesłabnąca fascynacja górami dająca się śledzić od prehistorycznych malowideł naskalnych po współczesne mordercze wyprawy na najtrudniejsze szczyty czyni z nich fenomenalne pole etnograficznych/antropologicznych dociekań. Pojęciowe siatki i mnogość używanych języków stwarzają nieskończoną liczbę opisów i możliwości poznania. Nawarstwiające się górskie opowieści malarza, reżysera, fotografa, naukowca, literata, alpinisty czy tubylca wytwarzają wielowątkowe znaczenie. Góry zdają się wieść podwójne życie: z jednej strony historyczne, polityczne i naukowe konteksty oplatają je w czasową i przestrzenną realność; z drugiej oderwane od swej fizyczności wkraczają w rejony wyobrażeń religijnych i mitycznych.

Kolejne IX Bystrzańskie Warsztaty Antropologiczne (tym razem w Zawoi, u stóp Babiej Góry !!) będą okazją do przyjrzenia się górom i ich wieloznaczności: realnym, metaforycznym i symbolicznym wymiarom. Góry jako twór czysto fizyczny, geologiczny, przestrzennie określony i nazwany. Góra rozumiana jako pojęcie interpretacyjne, kategoria porządkująca postrzeganie i doświadczenie - konstrukcja kulturowa i przestrzeń znaczeń.

Potraktujmy góry jako pytanie i wyzwanie dla naszego myślenia, jako „posłannictwo jakiejś transcendencji”.

Do wzięcia udziału w konferencji ponownie zapraszamy osoby, które chcą podzielić się: własnymi pomysłami i wątpliwościami; wrażeniami i krytycznymi uwagami z przeczytanych książek; relacjami z prowadzonych badań terenowych; ale także komunikatami, posterami i naturalnie referatami konferencyjnymi nawiązującymi do – wyżej zarysowanego – przedmiotu refleksji.
Opłata 220,00 zł. za udział w Warsztatach pokrywa koszty:

  • dwóch noclegów,
  • śniadań i obiado-kolacji,
  • materiałów konferencyjnych dla każdego Uczestnika.

Propozycję wystąpień prosimy wysłać poprzez formularz [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJnivUDcvHsl35v7WO... do dn. 30.09.2018 r.

Nadesłane referaty prokonferencyjne ukażą się drukiem w recenzowanej monografii albo czasopiśmie naukowy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prace redakcyjne nad nadesłanymi tekstami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Bystrzańskich Warsztatach Antropologicznych bez referatu. W takim przypadku prosimy o wypełnienie zgłoszenia bez podawania tytułu i streszczenia wystąpienia.

Harmonogram

  • Termin przyjmowania zgłoszeń udziału (z referatem lub bez niego) upływa dn. 30.09.2018 r.
  • Informacja o przyjęciu referatu zostanie wysłana dn. 5.10.2018 r.
  • Termin wnoszenia opłat za udział w BWA mija dn. 10.10.2018 r.
  • Program zostanie ogłoszony dn. 14.10.2018 r.
  • Termin przyjmowania artykuł do publikacji pokonferencyjnej upływa dn. 31.12.2018 r.

Wszystkie inne niezbędne informację znajdują się na stronie http://warsztaty.centrumnaukoczlowieku.pl/ oraz na https://www.facebook.com/events/255895261903617/


Organizatorzy:
mgr Kamila Biedrońska
dr Krystian Darmach
mgr Beata Sochacka (sekretarz konferencji)
mgr Andrzej Malik
dr Łukasz Sochacki
dr Łukasz Stypuła
mgr Jan Szpilka