Społeczna moc emocji

Przydatne informacje
Miasto: 
Wrocław
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
06-12-2018
Zgłoszenia do: 
25-10-2018

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zakład Socjologii Płci i Rodziny Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław zapraszają na ogólnopolską konferencję "Społeczna moc emocji ", która odbędzie się 6. grudnia 2018 we Wrocławiu. 

„Społeczna moc emocji” będzie już piątą konferencją z cyklicznie organizowanych przez pracowników Zakładu Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym o. Wrocław. Przedmiotami kolejnych sesji konferencyjnych są zagadnienia nurtujące członków społeczeństw późnej nowoczesności i stanowiące ważne obiekty badań  w naukach społecznych. Wcześniejsze spotkania, które gromadziły naukowców z ośrodków akademickich w kraju oraz gości z zagranicy, zajmowały się społeczno-kulturowymi aspektami płci, ciała i cielesności, seksualności oraz intymności. Obecnie chcemy poświęcić uwagę emocjom. Nazbyt często traktuje się istotę ludzką tak, jakby była ona pozbawiona emocji lub całkowicie nad nimi panowała. Jakby najpierw w naszym doświadczeniu pojawiała się refleksja, a potem emocje. A jest dokładnie odwrotnie. Z tych powodów zdają się nam umykać kwestie istotne dla zrozumienia wielu zachowań i zdarzeń.

Proponujemy więc, by podczas spotkania nawiązać do następujących zagadnień:

 • emocji jako centralnego elementu ludzkiego doświadczenia, sił wyzwalających i napędzających zachowania ludzi i ich tożsamości
 • emocji jako mocy więziotwórczych i strukturotwórczych, które potrafią tworzyć i niszczyć relacje międzyludzkie oraz grupy społeczne
 • emocji jako przedmiotu kontroli społecznej: od dostarczania wzorów ekspresji po nakazy i zakazy związane z ich eksternalizacją
 • emocjonalnego zaangażowania ludzi przez instytucje społeczne 
 • mechanizmów włączających emocje w podtrzymywanie hierarchii społecznych
 • zmian w przeżyciach emocjonalnych, odzwierciedlających przemiany społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze
 • systemów znaczeń i symboli, które tworzą ramy interpretacyjne dla emocji.

W ramach konferencji organizatorzy zapraszają na wykłady dr hab. Marioli Bieńko (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Rafała Drozdowskiego (Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i dr hab., prof. AWF Agaty Wizy (Zakład Pedagogiki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu). Zrecenzowane artykuły, prezentujące wystąpienia konferencyjne, zostaną opublikowane naukowym czasopiśmie internetowym.

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:

 • dr hab. Mariola Bieńko (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Rafał Drozdowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Agata Wiza, prof. AWF (AWF Poznań)
 • dr hab. Ewa Banaszak (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Paweł Czajkowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Robert Florkowski (AWF Poznań)

SEKRETARZ KONFERENCJI:

 • mgr Aleksandra Drabina - Różewicz (Uniwersytet Wrocławski)

KOSZT UCZESTNICTWA – 150,00 PLN

WAŻNE DATY:

 • Do 25 października 2018 – nadsyłanie propozycji referatów wraz z abstraktami na adres konferencja.mocemocji@gmail.com; formularz zgłoszenia do pobrania na stronie www.socjologia.uni.wroc.pl
 • Do 30 października 2018 – uzyskanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu propozycji
 • Do 15 listopada 2018 - uiszczenie opłaty konferencyjnej 
 • Do 31 marca 2019 – przysyłanie artykułów do publikacji. Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 40 tys. znaków ze spacjami 
 • Do 4 grudnia 2018 – przesłanie prezentacji multimedialnej w formacie .ppt na adres konferencja.mocemocji@gmail.com (o ile uczestnicy planują posługiwać się tym narzędziem)
 • 6 grudnia 2018 – konferencja, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego