Publikacje
Okładka tytuł Autor Rok wydaniasortuj rosnąco
"I Was Worse Or Somehow Different?: Ethnographic explorations of the taboo and stigma of cancer in Poland Wierciński Hubert 2015
Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej Amanda Krzyworzeka 2014
Etnografie biomedycyny Radkowska-Walkowicz Magdalena, Wierciński Hubert 2014
Co słychać na Podhalu. Tradycja we współczesności Małanicz-Przybylska Maria (red.) 2014
Sudan. Problemy tożsamościowe z perspektywy badaczy rodzimych Ząbek Maciej (red.)

tłum. Marek Stankiewicz

2014
Feminizm a dyskurs ekspercki o przemocy seksualnej Agnieszka Kościańska 2014
Hasła w "Encyklopedii Gender" Hryciuk Renata, Kościańska Agnieszka 2014
Bilad as-Sudan - napięcia i konflikty Cisło Waldemar, Różański Jarosław, Ząbek Maciej (red.) 2014
Violence Against Women In Poland – What Tradition Has To Do With It? Agnieszka Kościańska 2014
Artykuły w czasopiśmie "LUD" t.98, 2014 Waszczyńska Katarzyna, Małanicz-Przybylska Maria,Rukat Rafał 2014
The in-between Generation. Immigrants and the Problem of a Dual Sense of Belonging Bielenin-Lenczowska Karolina 2014
From pechalbari to iselenici - migration history of Macedonians Karolina Bielenin-Lenczowska 2014
Artykuły w Czech Sociological Review 6/2014 Wierciński H., Kościańska A., Radkowska-Walkowicz M. 2014
Artykuły w publikacji "Maria in der Krise" Agnieszka Halemba, Ewa Klekot 2014
Terytoria smaku Jarecka Urszula, Wieczorkiewicz Anna (red.) 2014
Gebrochene Kontinuitäten: Transnationalität in den Erinnerungskulturen Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert Halemba Agnieszka, Gąsior Agnieszka, Troebst Stefan (red.) 2014
Colloquia Anthropologica Buchowski Michał, Bentkowski Arkadiusz (red.) 2014
Haiti Letha. Pokusy egzotyki Sławomir Sikora 2014
Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce Kościańska Agnieszka 2014
Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku Lipiński Wojciech (red.) 2014

Strony