Notes from a Blurry Border

Mateusz Laszczkowski

W serwisie Allegra Laboratory ukazał się w dwóch odcinkach tekst Mateusza Laszczkowskiego poświęcony tzw. kryzysowi uchodźczemu:

NOTES FROM A BLURRY BORDER (PART 1): CAN THAT MOUNTAIN STOP ME?

NOTES FROM A BLURRY BORDER (PART 2): SHATTER THE BORDER!

Rok wydania 
2018