Publikacje
Okładka tytułsortuj rosnąco Autor Rok wydania
Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 r. Mędrzecki Włodzimierz 2000
Niematerialne dziedzictwo kulturowe Braun Krzysztof (red.) 2013
Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka Hryciuk Renata, Korolczuk Elżbieta (red.) 2015
Netart: reinkarnacje Cichocki Piotr 2012
Negotiating Marian Apparitions. The Politics of Religion in Transcarpathian Ukraine Halemba Agnieszka 2015
Narodziny człowieka kulturalnego Kształtowanie się klasy średniej w Szwecji XIX i XX wieku Frykman Jonas, Lőfgren Orvar

tłum. Sokół Grzegorz

2007
Na zdravje! The Cultural Role of Rakia in Macedonia Bielenin-Lenczowska Karolina 2004
Na pograniczu "nowej Europy". Polsko - ukraińskie sąsiedztwo Zowczak Magdalena (red.) 2010
Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864-1939. Procesy socjalizacji Mędrzecki Włodzimierz 2002
My anthropology in the Republic of Macedonia Bielenin-Lenczowska Karolina 2012
Muslims and Christians in the Bulgarian Rhodopes. Studies on Religious (Anti)Syncretism Lubańska MagdalenaLubańska 2015
Murzynowo. Znaki istnienia i tożsamości kulturalnej mieszkańców wioski nadwiślańskiej XVIII-XX wieku

Ukazało się nowe wydanie książki "Murzynowo. Znaki istnienia i tożsamości kulturalnej mieszkańców wioski nadwiślańskiej XVIII-XX wieku", przygotowane do druku przez Łukasza Smyrskiego.

Olędzki JacekOlędzki 2016
Multimedialny esej. Hipertekstualne wypowiedzi nauk humanistycznych i społecznych Cichocki Piotr 2012
Mothering for Neoliberal Times. Mazahua Women, Poverty and the Cultural Politics of Development in Central Mexico Renata HryciukHryciuk 2017
Monstruarium Wieczorkiewicz Anna 2009
Między władzą spojrzenia a praktyką. Antropologia krajobrazu Łukasz SmyrskiSmyrski 2018
Między tradycją a komercją Zowczak Magdalena 2008
Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce Ząbek Maciej (red.) 2002
Między folklorystyką, filologią i antropologią prawosławia (recenzja książki Ewy Kocój, Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym, Kraków 2013) Studia Religiologica 2014
okładka książki "Między dźwiękami Skalnego Podhala" Między dźwiękami Skalnego Podhala. Współczesna góralszczyzna Maria Małanicz-PrzybylskaMałanicz-Przybylska 2018

Strony