Polska Roma. Tradycja i nowoczesność

Kowarska Agnieszka

Spis treści

Strona Wydawnictwa DiG

ISBN: 83-7181-355-4

ss. 244, il. 44

Seria Studia Ethnologica

Książka jest interpretacją z perspektywy etnologicznej problematyki obrzędowości rodzinnej Romów. Dzięki znakomitym kontaktom i znajomości badanego środowiska Autorce udało się zebrać bogaty materiał źródłowy. Opierając się na przeprowadzonych badaniach, omawia organizację życia rodzinnego, szczególną uwagę zwracając na przywództwo i pojęcie "skalania". W tym kontekście przedstawia obrzędy rodzinne wieku dziecięcego (chrzest, Pierwszą Komunię Świętą, "osiemnastkę"), sposoby zawierania małżeństw ("swatkę", porwanie, "kupno", mangavipen), wesele, rozwody oraz pogrzeby. Zwraca również uwagę na małżeństwa mieszane i wynikające stąd konsekwencje w ich funkcjonowaniu w społeczności romskiej. Autorka stawia ponadto pytanie o wpływ nowoczesności na zmiany w tradycyjnych zachowaniach Romów.

Seria wydawnicza 
Studia Ethnologica
Rok wydania 
2005