Publikacje
Okładka tytułsortuj malejąco Autor Rok wydania
Nauka o seksie a płeć. Uwarunkowania kulturowe, społeczne i ekonomiczne seksuologii głównego nurtu w Polsce i Stanach Zjednoczonych Agnieszka Kościańska 2014
Postsocialism as a Diagnostic Tool. Common-Sense Concepts of Power and State in Southern Poland Malewska-Szałygin Anna 2012
“Technobonds” – the role of gene-related technologies in the redefinition of “care” and family among cancer patients in Poland Wierciński Hubert 2015
"I Was Worse Or Somehow Different?: Ethnographic explorations of the taboo and stigma of cancer in Poland Wierciński Hubert 2015
"My prawdziwi górnoślązacy..." Studium etnologiczne Gerlich Marian 2010
"Waranasi" − miasto dobrej śmierci w obiektywie Roberta Gardnera ("Forest of Bliss") Sikora Sławomir 2011
'Demo Version of a City': Buildings, Affects, and the State in Astana Laszczkowski Mateusz 2015
 In the Name of the Family and Nation: Framing Fathers’ Activism in Poland 

Ukazał się nowy artykuł autorstwa dr Renaty Hryciuk i dr Elżbiety Korolczuk w publikacji poświęconej ruchom rodzicielskim w Europie Środkowo-Wschodniej i w Rosji

Renta Hryciuk, Elżbieta KorolczukHryciuk 2017
1050 lat Polski chrześcijańskiej. Od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II Marian PokropekPokropek 2016
Invisible boundaries: studies on ethnic issues - artykuły pracowników IEiAK w czasopismie Ethnologia Polona

W najnowszym numerze pisma Ethnologia Polona ukazały się artykuły pracowników, studentów i współpracowników instytutu.

Lech Mróz, Maciej Ząbek, Łukasz Smyrski, Wojciech Lipiński, Katarzyna Waszczyńska, Karolina Bielenin-Lenczowska et al. 2016
On the Disappearing Mother. Political Motherhood, Citizenship and Neoliberalism in Poland Renata HryciukHryciuk 2017
A Female Anthropologist. Knowledge Determined by Gender Bielenin-Lenczowska Karolina 2012
Affective States: Entanglements, Suspensions, Suspicions Mateusz Laszczkowski, Madeleine Reeves (red.)Laszczkowski 2017
Afryka Roucha. Mimikra – podmiotowość – sprawczość Sikora Sławomir 2012
Ajdyn znaczy księżyc. Narody południowej Syberii Smyrski Łukasz 2008
Amazonki na wojennej ścieżce - w jaki sposób narracją o działaniu i działaniem o charakterze narracji można pokonać raka? Wierciński Hubert 2012
Anthropology of continuity and change. Macedonian Poreče 80 years after Józef Obrębski's research Karolina Bielenin-Lenczowska (red.)Bielenin-Lenczowska 2015
Anthropology, history, and the Ukrainian question. About the tactics of the borderland [in Polish] Zowczak Magdalena 2013
Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej Radkowska-Walkowicz Magdalena, Malewska-Szałygin Anna (red.) 2010
Antropologia jedzenia - numer monograficzny czasopisma (op.cit.,) Hrycuiuk Renata E., Mroczkowska Joanna, Strączek Ignacy red. 2012

Strony