"My prawdziwi górnoślązacy..." Studium etnologiczne

Gerlich Marian

Spis treści
Wydawnictwo DiG i  IEiAK we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.
 

Seria wydawnicza 
Studia Ethnologica
Rok wydania 
2010