"Słuchanie uwarunkowane kulturowo i społecznie. O kontekstualnym odbiorze muzyki"

Maria Małanicz-Przybylska

Ukazał się artykuł dr Marii Małanicz-Przybylskiej w czasopiśmie filozoficznym "Ethos" - Kwartalniku Instytutu Jana Pawła II, KUL, Lublin.

Streszczenie artykułu: LINK

Rok wydania 
2019
Tytuł książki / czasopisma 
Ethos
Język oryginału 
polski
ISBN 
0860-8024