"Słuchanie uwarunkowane kulturowo i społecznie. O kontekstualnym odbiorze muzyki"

Maria Małanicz-Przybylska
Rok wydania: 
2019
Tytuł książki / czasopisma: 
Ethos
Język oryginału: 
polski
ISBN: 
0860-8024

Ukazał się artykuł dr Marii Małanicz-Przybylskiej w czasopiśmie filozoficznym "Ethos" - Kwartalniku Instytutu Jana Pawła II, KUL, Lublin.

Streszczenie artykułu: LINK