Publikacje
Okładka tytuł Autor Rok wydaniasortuj rosnąco
Numer specjalny czasopisma "Social Analysis" Laszczkowski Mateusz, Madeleine Reeves 2015
Bilad as-Sudan - napięcia i konflikty Cisło Waldemar, Różański Jarosław, Ząbek Maciej (red.) 2014
Violence Against Women In Poland – What Tradition Has To Do With It? Agnieszka Kościańska 2014
Artykuły w czasopiśmie "LUD" t.98, 2014 Waszczyńska Katarzyna, Małanicz-Przybylska Maria,Rukat Rafał 2014
The in-between Generation. Immigrants and the Problem of a Dual Sense of Belonging Bielenin-Lenczowska Karolina 2014
From pechalbari to iselenici - migration history of Macedonians Karolina Bielenin-Lenczowska 2014
Artykuły w Czech Sociological Review 6/2014 Wierciński H., Kościańska A., Radkowska-Walkowicz M. 2014
Artykuły w publikacji "Maria in der Krise" Agnieszka Halemba, Ewa Klekot 2014
Terytoria smaku Jarecka Urszula, Wieczorkiewicz Anna (red.) 2014
Gebrochene Kontinuitäten: Transnationalität in den Erinnerungskulturen Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert Halemba Agnieszka, Gąsior Agnieszka, Troebst Stefan (red.) 2014
Colloquia Anthropologica Buchowski Michał, Bentkowski Arkadiusz (red.) 2014
Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce Kościańska Agnieszka 2014
Haiti Letha. Pokusy egzotyki Sławomir Sikora 2014
Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku Lipiński Wojciech (red.) 2014
Artykuł i wywiad w tomie "GENDER. PRZEWODNIK KRYTYKI POLITYCZNEJ" Kościańska Agnieszka, Magdalena Radkowska-Walkowicz 2014
Boże Ciało Magdalena Zowczak 2014
Samofolkloryzacja: współczesna sztuka ludowa z perspektywy krytyki postkolonialnej Klekot Ewa 2014
Między folklorystyką, filologią i antropologią prawosławia (recenzja książki Ewy Kocój, Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym, Kraków 2013) Studia Religiologica 2014
Frozen children and despairing embryos in the ‘new’ post-communist state: Debate on IVF in the context of Poland’s transition Magdalena Radkowska-Walkowicz 2014
Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich Szafrański S., Kądziela M., Tobota M., Ząbek M. (red.) 2014

Strony