mgr
Karolina
Szmigielska
doktorantka
Studia doktoranckie 
Wydział Historyczny UW