mgr
Karolina
Szmigielska
doktorantka
Studia doktoranckie 
Instytut (obecnie: Wydział) Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” i Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Obszary zainteresowań

Obszary zainteresowań: antropologia medycyny, antropologia krajobrazu, medycyna tybetańska, buddyzm obszaru himalajskiego, filozofia nauki.

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Studia doktoranckie: prowadzone wspólnie przez Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” i Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Obszary badań: Mongolia, północne Indie.