Granty
Źródło Finansowania tytuł grantusortuj rosnąco Termin zakończenia

Procesy narodowościowe w azjatyckiej części federacji rosyjskiej

Kierownik grantu: Smyrski Łukasz
Wykonawca grantu: Halemba Agnieszka
31-05-2000
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ponadpaństwowe więzi, relacje społeczne i etniczne w kontekście migracji zarobkowej macedońskich muzułmanów z Macedonii do Włoch

Kierownik grantu: Bielenin-Lenczowska Bożena Karolina
24-10-2013
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Polsko-rosyjskie trudności komunikacyjne na przykładzie polsko-rosyjskich związków małżeńskich i nieformalnych.

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Busygina-Wojtas Tatiana
12-08-2014

Polacy dawnych kresów północno-wschodnich

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Magdalena Zowczak, Marian Pokropek, Jacek Kuśmierz.
30-09-1994
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Paradoksy wizualności. Film i praktykowanie antropologii

Kierownik grantu: Sikora Sławomir
30-09-2012
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okruchy Wolności: Aktywna podmiotowość Kobiet w socjalistycznej Polsce i Gruzji

Kierownik grantu: Grabowska Magdalena
01-08-2014
MKiDN

Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze

Kierownik grantu: Sikora Sławomir - koordynator merytoryczny
Wykonawca grantu: Karolina Dudek (asystent koordynatora); T. Rakowski, P. Cichocki, K. Waszczyńska, prof. dr. hab. Anna Wieczorkiewicz, M. Zatorska
31-12-2015
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Od autobiografii do historii - konstruowanie pamięci indywidualnej i zbiorowej Żydów mieszkających na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Dąbrowska Kamila
30-09-2011

Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa

Kierownik grantu: dr hab. Sławomir Sikora
Wykonawca grantu: Karolina J. Dudek (koordynator projektu - Polska)
31-12-2015
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Nowe technologie reprodukcyjne - perspektywa childhood studies

Kierownik grantu: Radkowska-Walkowicz Magdalena
Wykonawca grantu: Maciejewska-Mroczek Ewa, Anna Krawczak, Maria Reimann, Dorota Gawlikowska
02-07-2018
Narodowe Centrum Nauki

Nieformalne osiedla w Hawanie i proyectos comunitarios - wykluczenie społeczne i oddolne strategie jego przezwyciężania we współczesnej Kubie

Kierownik grantu: mgr Oskar Lubiński
31-07-2021
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nidzica - Neidenburg: wrastanie w przestrzeń. Krajobraz kulturowy miasta mazurskiego w latach 1945-2008

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Borkowska Barbara
29-02-2012
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Logo Diamentowego Grantu

Narodowość i patriotyzm w ponowoczesności. Antropologiczne badania nad tożsamością, wspólnotą i narodem w Szkocji

Kierownik grantu: Kornobis Maciej
Wykonawca grantu: Mróz Lech (opiekun merytoryczny)
30-06-2016

Multimedialne techniki opracowywania materiałów etnograficznych

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona; konsultant merytoryczny - prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
27-02-2009

Modernizacja strony internetowej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz wprowadzenie treści w języku angielskim

Kierownik grantu: Dudzińska Krystyna
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona
31-08-2011
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Misteria Męki Pańskiej w Polsce. Studium współczesnej kultury religijnej

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
Wykonawca grantu: Baraniecka-Olszewska Kamila
23-04-2011
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Migracje Afrykanów do Europy - motywy, wyobrażenia i strategie na podstawie badań w Gambii i Gwinei Bissau

Kierownik grantu: dr Magdalena Brzezińska
24-02-2018
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Mediacja i redefinicja znaczeń ubóstwa w ramach doświadczenia wycieczki po slumsie Kibera w Kenii

Kierownik grantu: mgr Aleksandra Gutowska
19-06-2018
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany

Kierownik grantu: Bielenin-Lenczowska B. Karolina
Wykonawca grantu: Engelking Anna
31-03-2015
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
  • Logo NPRH

Ludzie z fabryki porcelany

Kierownik grantu: dr Ewa Klekot
10-05-2018

Strony