Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa

Przydatne informacje
Nr wewnętrzny UW: 
310200/501/55-14 (S-14)
Nr umowy: 
UMOWA FINANSOWA Nr 13m/II/2013/PL09
Kierownik grantu: 
dr hab. Sławomir Sikora
Wykonawca: 
Karolina J. Dudek (koordynator projektu - Polska)
Lider grantu: 
Uniwersytet Warszawski
Wysokość dofinansowania: 
500 337 PLN
Termin rozpoczęcia: 
01-09-2014
Termin zakończenia: 
31-12-2015

W ramach projektu „Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa” we wrześniu 2015 roku odbędzie się 35. festiwal filmowy Nordic Anthropological Film Association (NAFA) oraz konferencja "Antropologia wizualna i europejskie dziedzictwo kulturowe". Przeglądowi filmów towarzyszyć będą warsztaty dla specjalistów, służące wymianie doświadczeń w przekazywaniu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i różnorodności z wykorzystaniem mediów audiowizualnych.

Szczegóły na stronie projektu: https://nafa2015.pl