Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem
(CBAnP)

Efekty prac/ publikacje

Publikacje w czasopismach (opublikowane):

 

Klekot Ewa, Walking in the National Park of Fruška Gora, "Ethologia Fennica", t. 41, 2014, s. 23-37, Ethnological Finnish Association

Klekot Ewa, Zografskie ikony i klasztory Fruškiej Gory a serbskie imaginarium Narodowe, "LUD", t. 99, 2015, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Lubańska Magdalena , Kategoria “sensualizmu” i “nierozróżnialności” na przykładzie kultu „cudotwórczej” ikony św. Menasa w bułgarskim monasterze w Obriadowci. Rewizja inspirowana prawosławną teologią ikony, "Prace Etnograficzne", t. 42, 2014, s. 1-15, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lubańska Magdalena, Między folklorystyką, filologią i antropologią prawosławia. Recenzja książki Ewy Kocój, Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym, WUJ 2013, „Studia Religiologica”, t. 4/47, 2014, s. 347-356, WUJ

Lubanska Magdalena, Healing Chains, Relationships of Power and Competing Religious Imageries in the Monastery of Saints Kosmas and Damian in Kuklen (Bulgaria), „Journal of Ethnology and Folkloristics”, t. 10, nr 1, 2016, , s. 71-99, University of Tartu, the Estonian National Museum and the Estonian Literary Museum.

Lubańska Magdalena , Agata Ładykowska, Проектът „Антропологични теории за религиозно-социалния живот на изповядващите православие в Източна и Югоизточна Европа“ (The Project “Anthropological Theories and Social-Religious Life of Orthodox Believers in Local Communities of Eastern and South-Eastern Europe”), „Български фолклор ("Bulgarian Folklore")”, t. 3, 2014, s. 317-324, BAN (Bulgarian Academy Of Science)

Lubańska Magdalena, Ładykowska Agata, Prawosławie-“chrześcijaństwo peryferyjne”? O teologicznych uwikłaniach teorii antropologicznej i stronniczości perspektyw poznawczych antropologii chrześcijaństwa, „LUD” t. 97, 2013, s. 195-219, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze PTL

Ładykowska Agata, Detelina Tocheva, Women Teachers of Religion in Russia. Gendered Authority in the Orthodox Church, "Archives de Sciences Sociales des Religions", t. 162, 2013, s. 55-74, EHESS

Ładykowska Agata, Orthodox Women’s Day under Construction: Ruptures and Accommodation in the Development of Post-socialist Ritual Life in Russia, „Cargo. Journal for Cultural/Social Anthropology”, t. 10, 1-2, 2012, s. 5-26, Czech Association for Social Anthropology (CASA), http://cargojournal.org/index.php/cargo/article/view/56

Lubanska Magdalena, Life-Giving Springs and The Mother of God Zhivonosen Istochnik /Zoodochos Pege/Balikliyska. Byzantine-Greek-Ottoman intercultural influence and its aftereffects in iconography, religious writings and ritual practices in the region of Plovdiv, „Slavia Meridionalis”, t. 17, 2017, (s.17), Instytut Slawistyki PAN