Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem
(CBAnP)

Wystąpienia konferencyjne:

  • Międzynarodowa konferencja  naukowa „Material Religion” organizator:  British Sociological Association (9-11.04. 2013, Durham University) - referat Magdaleny Lubańskiej i Magdalena Zatorskiej pt. “Religious Healing Practices at Orthodox Christian Monasteries in Bulgaria and Ukraine”
  • Międzynarodowa konferencja British Association for Slavonic and East European Studies, panel:   Contemporary Orthodox Pilgrimage,  Cambridge (05-07.04.2014) - referat Magdaleny Lubańskiej pt. „Healing Practices at the St Kosma and Damian Monastery in Kuklen” (Bulgaria); referat Magdaleny Zatorskiej pt. „Healing Practices at Orthodox Christian Monasteries in Ukraine”
  • Międzynarodowa konferencja naukowa  „Religions: Fields of Research, Methods and Perspectives” Kraków (12-14.09.2012), organizator: Instytut Religioznawstwa UJ w Krakowie - referat Magdaleny Lubańskiej i Agaty Ładykowskiej pt. „Orthodox Christianity: on the peripheries of Christianity, Anthropological Theory, and the Persistence of the Protestant Bias”
  • I Kongres Antropologiczny, Warszawa (23-25.10.2013)  panel: ”Antropologia religii”- referat Magdaleny Lubańskiej pt.: "Kategoria "sensualizmu" i "nierozróżnialności" w kontekście praktyk religijnych związanych z uzdrowieniami w prawosławnym monasterze św. Miny (Bułgaria)
  • I Kongres Antropologiczny, Warszawa (23-25.10.2013) - Ewa Klekot: prowadzenie panelu „Antropologiczne badanie dziedzictwa”
  • 11 Congress SIEF Circulation, Tartu (30.06–3.07. 2013 - referat  Ewy Klekot pt.: „Heritagizing nature, heritagizing religion: National Park in Fruška Gora, Serbia, oraz prowadzenie i organizacja panelu Theorizing heritage fractures, divides and gaps”
  • Seminarium: „Perspectives Anhtropologiques sur le Religieux”, organizator:  Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL). (11.03.2016, Paryż) - referat Agaty Ładykowskiej pt. „Shifting between Modernities: Religion, Class, and Economic Prosperity in Post-Socialist Poland"
  • Seminarium “Can a Non-extant District be a Heritage Place?”, organizator Centre for Advanced Studies, (25.02.2013, Sofia) - Udział dr Ewy Klekot w dyskusji nad zagadnieniem patrymonializacji
  • Seminarium pt. „Święte miejsca w Sofii i okolicach. Narracyjne tradycje i praktyki pątnicze”  zorganizowane przez Instytut Etnologii i Folklorystki przy Muzeum Etnograficznym BAN 15-16.11.2012, Sofia) - Udział Magdaleny Lubańskiej w dyskusji i prezentacja CBanP