CBAnP: Efekty prac/ popularyzacja

  •  Prezentowanie zespołu Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem w czasopiśmie „Bulgarian Folklore”  („Български фолклор), t. 3, 2014, s. 317-324, BAN (Bulgarian Academy Of Science)

  • 24. I.2014 udział Magdaleny Lubańkiej  wraz z Ewą Klekot i Magdaleną Zatorską w audycji „Źródła”, program 2, prowadzonej przez Piotra Kędziorka. Prezentacja prac zespołu badawczego Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem
  • Otwarte interdyscyplinarne seminaria naukowe zespołu 

Osoby zainteresowane wypracowanym przez nas warsztatem i efektami działań zespołu CBAnP odsyłamy do naszych artykułów naukowych oraz strony http://etnologia.uw.edu.pl/cbanp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORIE ANTROPOLOGICZNE WOBEC ŻYCIA RELIGIJNO-SPOŁECZNEGO WYZNAWCÓW PRAWOSŁAWIA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH EUROPY WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ. ZESPÓŁ BADAWCZY: CENTRUM BADAŃ ANTROPOLOGICZNYCH NAD PRAWOSŁAWIEM

Projekt NCN UMO-2011/03/D/HS3/01620, czas trwania 13.07.2012-12.03.2016