Polityki pisma. Szkice terenowe z pajdocentrycznej nowoczesności - promocja książki

Data dodania: 
09-01-2019
Kategorie: 
Spotkanie
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
Duży Pokój, ul. Warecka 4/6
Data rozpoczęcia: 
18-01-2019
Data zakończenia: 
18-01-2019
Godzina: 
17:00

Czy można mówić, że dysleksja ma negatywny wpływ na rozwój intelektualny, skoro prawdopodobnie cechowała takich „geniuszy z oślej ławki”, jak Andersen, Edison, Mickiewicz, Einstein czy Churchill? Jak zabawki edukacyjne realizują różne wymiary polityki pisma, nawet wówczas gdy pozornie dotyczą dzieci nie poddanych jeszcze „właściwemu” treningowi alfabetyzacji? Czy tendencje kontrtekstowe i kontrpiśmienne prowadzą do porzucenia idei tekstu jako formy reprezentacji doświadczenia na rzecz alternatywnych form ekspresji?

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”
Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW
Instytut Kultury Polskiej UW
oraz Oficyna Naukowa
zapraszają na spotkanie z cyklu dzieci / granice / etnografie
promujące książkę

Polityki pisma. Szkice terenowe z pajdocentrycznej nowoczesności
Marta Rakoczy, Oficyna Naukowa, 2018


18.01.2019, godz. 17:00
Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka)

Gośćmi spotkania będą:
Magdalena Radkowska-Walkowicz (IEiAK UW)
Grzegorz Godlewski (IKP UW)
Weronika Parfianowicz -Vertun (IKP UW)
oraz Marta Rakoczy (IKP UW)
Spotkanie poprowadzi Anna Witeska-Młynarczyk (IEiAK UW)

Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Galeria