Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży - nagranie dyskusji

Przydatne informacje
Data publikacji/emisji: 
22-11-2018
Zarejestrowano podczas: 
Promocja książki "Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży"
Miejsce wydarzenia: 
Pracownia Duży Pokój
Data wydarzenia: 
04-10-2018

Co dzieci i młodzież mówią na temat współczesnych narzędzi i technologii psychiatrycznych? W jaki sposób rozwój neuronauki zmienia status psychiatrii i życie młodych osób z diagnozami psychiatrycznymi? Czy związane z zaburzeniami doświadczenia młodych ludzi są różne w zależności od pozycji społecznej, kapitału symbolicznego i ekonomicznego ich rodzin?

Nagranie spotkania z cyklu dzieci / granice / etnografie promujące książkę „Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży” (red. Anna Witeska-Młynarczyk, 2018, Wydawnictwo Oficyna Naukowa)

Organizatorzy: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW, Wydawnictwo Oficyna Naukowa oraz Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

Gośćmi spotkania byli: Tomasz Kot Stowarzyszenie Integracja Magda Radkowska-Walkowicz IEiAK UW Marta Rakoczy IKP UW Jakub Tercz OSF-P oraz redaktorka książki

Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Publikacja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr UMO-2015/16/S/HS3/00150 oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania statutowe Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.