Misje chrześcijańskie i badania etnograficzne. Związki, antagonizmy, hierarchie

plakat spotkania
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
Pracownia Duży Pokój, Warecka 4/6
Data rozpoczęcia: 
12-06-2024
Godzina: 
18:30

Podczas spotkania poddamy dyskusji historyczną relację pomiędzy badaniami etnograficznymi a misjami chrześcijańskimi. Spojrzymy na ten problem z perspektywy teorii postkolonialnej, koncentrując się przede wszystkim na działaniach badawczych i misyjnych w Afryce Subsaharyjskiej.

Nie da się zaprzeczyć. że dwa konteksty instytucjonalne: misji i ośrodków badawczych, jak i dwie role społeczne: misjonarza i badacza, wchodziły ze sobą historycznie w skomplikowane relacje. Na przełomie XIX i XX wieku ośrodki misyjne w Afryce były zarówno miejscami transformowania praktyk religijnych i społecznych, jak i badania języków czy zbierania artefaktów. Misjonarze często należeli do towarzystw badawczych i podejmowali kariery akademickie.

W czasach bardziej współczesnych, w związku zapoczątkowanymi przez Malinowskiego praktykami profesjonalizacji zawodu etnograficznego, jak i rozwojem nurtów krytycznych w teorii antropologicznej, związek ten nie jest tak ewidentny ani eksponowany. Niemniej jednak w niektórych środowiskach rola misji w produkcji wiedzy etnograficznej jest wciąż istotna. By dać przykład z Polski: wielu profesjonalnych badaczy łączy to z rolą duchowną, z kolei początkujący etnolodzy często stawiają pierwsze kroki badawcze pod parasolem instytucji misyjnych. Z drugiej strony kościół katolicki zachował ogromny wpływ na kształtowanie wyobrażeń na temat Afryki w Polsce poprzez muzea i wystawy misyjne, biuletyny, prasę, kazania i inne formy medialne.

Zamierzamy otworzyć “czarną skrzynkę” (Latour) i zapytać, w jaki sposób te związki warunkowały historycznie rozwój dyscypliny, a także jak ten przemilczany potężny aktor wpływa na obecny jej kształt.

Dyskusję poprowadzi dr hab. Magdalena Lubańska (IEiAK UW) a wezmą w niej udział:
dr Natalia Zawiejska (Instytut Religioznawstwa UJ)
dr Piotr Cichocki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW)

Na spotkanie zapraszają Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna oraz Interdyscyplinarny Zespół Badań Postkolonialnych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI:
Staramy się, żeby nasze wydarzenia były dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Lokal, w którym odbywa się spotkanie znajduje się na parterze, z wejściem od ulicy, jednak konieczne jest pokonanie 3 stopni podczas wchodzenia. Możliwe jest przyjście z psem przewodnikiem. Jeśli macie jakiekolwiek potrzeby lub pytania związane z udziałem w wydarzeniu, prosimy o maila na adres pracownia@etnograficzna.pl lub telefon 602727185, postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/550982/2022. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.