Publikacje
Okładka tytuł Autorsortuj malejąco Rok wydania
“Technobonds” – the role of gene-related technologies in the redefinition of “care” and family among cancer patients in Poland Wierciński Hubert 2015
Pasterze reniferów mongolskiej tajgi Wasilewski Jerzy (red.) 2008
Opis podróży Wilhelm z Rubruk/Guillaume de Rubrouck

tłum. Olszewski Mikołaj

2007
Boże Ciało Magdalena Zowczak 2014
Rodzina, ród, pokrewieństwo w perspektwie lingiwistyczno-antropologicznej Bielenin Karolina 2008
Antropologia jedzenia - numer monograficzny czasopisma (op.cit.,) Hrycuiuk Renata E., Mroczkowska Joanna, Strączek Ignacy red. 2012
Эмбрионы: потенциальные дети и новые игроки на политической сцене Radkowska-Walkowicz Magdalena 2013
Rak. Antropologiczne studium praktyk i narracji Hubert Wierciński 2015
Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne Zowczak Magdalena (red.), Smyrski Łukasz (red.) 2003
Culture and Heritage Klekot Ewa, Orvar Lofgren 2012
Samofolkloryzacja: współczesna sztuka ludowa z perspektywy krytyki postkolonialnej Klekot Ewa 2014
Od Cyganów do Romów - z Indii do Unii Europejskiej Mróz Lech 2007
Czy onanista to też Polak? Debata o masturbacji 1993-1994 Kościańska Agnieszka 2012
Niematerialne dziedzictwo kulturowe Braun Krzysztof (red.) 2013
Między folklorystyką, filologią i antropologią prawosławia (recenzja książki Ewy Kocój, Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym, Kraków 2013) Studia Religiologica 2014
Religijność chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu polsko-ukraińskim Lubańska Magdalena red. 2007
Antropologia polityczna: 1940–2010 Malewska-Szałygin Anna 2012
Frozen children and despairing embryos in the ‘new’ post-communist state: Debate on IVF in the context of Poland’s transition Magdalena Radkowska-Walkowicz 2014
Invisible boundaries: studies on ethnic issues - artykuły pracowników IEiAK w czasopismie Ethnologia Polona

W najnowszym numerze pisma Ethnologia Polona ukazały się artykuły pracowników, studentów i współpracowników instytutu.

Lech Mróz, Maciej Ząbek, Łukasz Smyrski, Wojciech Lipiński, Katarzyna Waszczyńska, Karolina Bielenin-Lenczowska et al. 2016
Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji konfliktu Wieczorkiewicz Anna (red.), Kostaszuk-Romanowska M (red.) 2009

Strony